Pon-Sub: 8.00-22.00, Ned: 8.00-16.00

kako provesti vrijeme ?


Biciklizam


Poučna staza "Korana" namijenjena je svima koji se žele upoznati s ljepotama i vrijednostima područja oko Skradske gore i rijeke Korane. Poseban šarm pružaju biciklistički izleti na poučnoj stazi, a postoji i nekoliko kraćih dionica uređenih kao pješačke staze. Uz stazu koja je preko 40 km duga izmjenjuju se prekrasni krajolici i bogata kulturna baština Barilovića i Krnjaka. Središta dviju općina i najzanimljivija odredišta istaknuta su na interaktivnoj karti brojevima od 1 – 10.


1. STARI GRAD BARILOVIĆ – Srednjovjekovna utvrda Barilović izgrađena je na temeljima pretpovijesne gradine. Ime je dobila po svojim prvim poznatim vlasnicima kada se spominje u 15. stoljeću. Uspješno je odbila sve napade Osmanlija. Ostala je utvrda Vojne krajine sve do 1871. godine. Nakon toga utvrda je korištena u općinske svrhe. Oštećena je u ratu 1944. godine. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske započelo je obnovu 2000. godine. U dvorištu se nalazi mala zbirka rimskih sarkofaga, a u obližnjoj školi nalazi se postav izložbe Arheološki nalazi Općine Barilović.


2. ODMORIŠTE „STARI MLIN NA KORANI“– Prekrasna priroda i klima predstavljaju neprocjenjivo bogatstvo područja Barilovića i Krnjaka. Ljeta su topla, s puno sunčanih sati, zime hladne, dok su proljeće i jesen ugodni. Kisela tla s vapnenačkim (krškim) supstratom prekrivena su listopadnim šumama, obiljem gljiva i ostalim plodovima šume. Postoje i brojni proplanci s predivnim pogledima. U blizini sela Koranska strana, nalazi se odmorište „Stari mlin na Korani“. Koranska stranatakođer obiluje izvorištima pitke vode, a pored jedne od njih uređeno je i područje za odmor u blizini poučne staze


3. KONJIČKI KLUB “BARILO” – Moguće je upoznati okolinu Barilovića i Kmjaka jašući konje. Konjički klub “Barilo” iz Kosijerskog Sela, osim škole jahanja i brige za konje, nudi terensko i terapeutsko jahanje, kao i jednodnevne izlete po Skradskoj gori i Korani. Jahači se kreću stazom do vruće izvorske vode Čatrnje u Dugom Dolu i rimskog kamenoloma u Srdićima. Druženje s konjima oplemenjuje duh i iscjeljuje tijelo, a odmor u prirodi pruža opuštanje od užurbane svakodnevice.


4. ŠPILJA VRAŽIĆ uz desnu obalu rijeke Korane, nasuprot gradine Barilović, posjećivana je, istraživana i opisana od druge polovice 19. stoljeća, a osobito od 1957. godine. Ulazni kanali koji se prostiru do ribnjaka dugački su oko 150 metara. U dva kanala (u desnom dubina iznosi 20 metara), osim ostatka špiljske faune, živi i nekoliko odraslih somova. Potok prolazi kroz pećinu, a ujedno je i izvor pitke vode. Tijekom zadnjeg opsežnog istraživanja 1989. godine izmjereno je ukupno 295 metara špiljskih prolaza.


5. STARI GRAD SKRAD – Ruševine na vrhu Skradske gore ostaci su srednjovjekovne utvrde Skrad iznad rijeke Korane, odakle se pruža prekrasan pogled. Gradska je utvrda bila okružena dvostrukim zidom, te još jednim s jugoistoka, koji je zatvarao predgrađe. Među ostalima, istaknuti vlasnici grada bili su obitelj Frankopan, obitelj Benvenjuda i obitelj Zrinski. Osmanlije su prvi put razrušili područje krajem 1493. godine. Sredinom 16. stoljeća zapuštena gradinska utvrda postaje stražarnica Vojne krajine. Krajem 17. stoljeća i početkom 18. stoljeća vojna vlast kolonizira posjed sa stanovništvom iz Bosne.;


6.UMKA KONČALOVIĆI – Uzvišenja sagrađena od zemlje u okolici Krnjaka i Barilovića nazivaju se brežuljcima (umke). Neki od tih “umjetnih” brežuljaka visoki su kao manje kuće, kao što je umka (brežuljak) u Veljunskom Točku. Brežuljak kraj sela Končalovići u Skradskoj gori manji je, ali također smješten iznad rijeke Korane. Pretpostavlja se da su prapovijesna plemena gradila tumule još od brončanog doba (oko 1600. g. pr. Kr.), ali većinu u kasnom željeznom dobu (oko 750. do 300. g. pr. Kr.). Brežuljci su služili kao grobnice, ali i za obranu naselja-grada-utvrde, kao i za ritualne i astronomske svrhe.


7. VODENI MLIN U SČULCU – Na rijeci Korani i brani v-oblika u uporabi su bile dvije mlinice. Zbog električnih mlinova vodeni mlinovi napušteni su sredinom 20. stoljeća. Mlin u Gornjem Sčulcu primjer je dobre arhitektonske rekonstrukcije vodene građevine. Nedaleko od tog mjesta otkriven je i rimski sarkofag. Uzvodno, blizu Siče, nalaze se špilje bogate ledenicama. Izdvajamo Vodene Jame i Mramornu pećinu, jednu od prvih špilja u Hrvatskoj uređenoj za posjetitelje davne 1888. godine.


8. IZLETIŠTE “PUSIĆA SLAP – LUČICA” – Prije mnogo godina na rijeci Korani plovilo se čamcima, ali se u posljednjim desetljećima sve više koriste kanui. Rijeka Korana ukrašena je brojnim kaskadama i brzacima, a samo dijelom koji prolazi kroz područje Krnjaka i Barilovića postoji desetak slapova. Najljepša kupališta nalaze se iznad kaskada i slapova. Jedno od najljepših nalazi se pored mjesta Lučica – Pusića slap.


9. IZLETIŠTE VUJAŠKOVIĆI – Korana na području Krnjaka i Barilovića zaobilazi obronke Skradske gore većim dijelom svoga toka, gdje se posljednji put zasijeca duboko u korito rijeke i vapnenačke stijene (“zeleni krš”). Korana je najuža između Skradske gore i brda Kestenjak. Prema nekim izvorima, Korana je dobila ime po ovom krevetu obrubljenom oštrim i dubokim urezima u stijene; to je „kao rana u tijelu Zemlje“. U podnožju zaseoka Vujaškovići nalazi se kupalište uz slap, a u selu i okolici postoje brojni ostaci rimske kulture, posebice sarkofaga, urni i oltara.


10. MOST PREKO KORANE DONJA PERJASICA